Engerlingen voorkomen en bestrijden

Engerlingen zijn de larven van verschillende soorten kevers, waaronder de meikever, de junikever en de rozenkever. Ze zijn witachtig van kleur, hebben een gebogen lichaam en zijn vaak gevonden in de bodem waar ze zich voeden met de wortels van gras en andere planten. Na een periode van enkele maanden worden engerlingen pupae en uiteindelijk volwassen kevers. Engerlingen worden beschouwd als een plaag in de landbouw en tuinbouw vanwege de schade die ze kunnen veroorzaken aan gewassen en gazons. Daarom worden verschillende bestrijdingsmethoden gebruikt om engerlingen te controleren en te voorkomen dat ze schade aanrichten.

Engerlingen bestrijden informatie

Levenscyclus

De levenscyclus van engerlingen begint met het leggen van eieren door volwassen kevers in de grond. De eieren komen na ongeveer twee weken uit en de larven beginnen met het voeden op wortels van gras en andere gewassen. Gedurende deze periode vervellen de larven verschillende keren om te kunnen groeien. Na enkele maanden worden de larven pupae, wat betekent dat ze zich transformeren naar een volwassen kever in een cocon in de grond. Na enkele weken komen de volwassen kevers uit de grond, paren en leggen eieren, waarna de cyclus opnieuw begint. De levensduur van engerlingen kan variëren afhankelijk van de soort kever, maar gemiddeld duurt het ongeveer 1 tot 3 jaar voordat de larve zich ontwikkelt tot een volwassen kever. Tijdens de levenscyclus kunnen engerlingen aanzienlijke schade aanrichten aan de wortels van gras en andere gewassen, waardoor het belangrijk is om ze te monitoren en te bestrijden indien nodig.

Engerlingen beschadigd gazon

Schade aan gazon

Engerlingen kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan gazons, sportvelden en gewassen doordat ze zich voeden met de wortels van planten. De schade aan gazons en sportvelden wordt vaak gekenmerkt door bruine vlekken, kale plekken en oneffenheden in het grasoppervlak. Dit kan leiden tot verminderde kwaliteit van het gazon of sportveld, waardoor het minder geschikt wordt voor gebruik. De schade aan gewassen kan leiden tot verlies van opbrengst, verminderde kwaliteit van het gewas en zelfs tot de dood van de plant. Daarnaast kan de schade door engerlingen ook indirecte gevolgen hebben, zoals verhoogde gevoeligheid van planten voor ziekten en plagen of verlies van bodemstructuur en -kwaliteit. Daarom is het belangrijk om engerlingen te monitoren en, indien nodig, te bestrijden om schade aan gewassen en gazons te voorkomen.

Engerlingen voorkomen

Engerlingen komen vaker voor in tuinen met weinig biodiversiteit. Meer diversiteit trekt natuurlijke vijanden van de engerling aan.

  1. Plant hagen, heesters, struiken of bloemen om wat meer diversiteit in je tuin te brengen. Ook sterk geurende planten zoals knoflook of citroenkruid zijn een aanrader.
  2. Houd uw gazon gezond: Een gezond gazon kan beter omgaan met engerlingen en heeft minder kans om beschadigd te raken. Zorg voor voldoende water en voeding, en maai uw gras niet te kort.
  3. Verwijder dood gras en ander organisch materiaal: Dit kan dienen als voedsel voor engerlingen en andere ongewenste insecten.
  4. Overweeg om nematoden te gebruiken: Nematoden zijn kleine aaltjes die zich voeden met engerlingen en andere bodeminsecten. Ze kunnen worden toegepast op het gazon met een gieter en zijn veilig voor mens en dier.
  5. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen: Deze kunnen niet alleen schadelijk zijn voor engerlingen en andere bodemorganismen, maar ook voor de gezondheid van mensen en huisdieren.
  6. Overweeg om vogels aan te trekken: Sommige vogels, zoals kraaien en spreeuwen, voeden zich met engerlingen. Het plaatsen van vogelhuisjes of vogelbadjes in uw tuin kan helpen om deze natuurlijke vijanden aan te trekken.

Engerlingen bestrijden

Er zijn verschillende manieren om engerlingen te bestrijden, waaronder biologische, culturele en chemische methoden. Hieronder volgen enkele van de meest gebruikte methoden:

  1. Biologische bestrijding: deze methode maakt gebruik van natuurlijke vijanden van engerlingen, zoals parasitaire nematoden of bodemschimmels. Deze worden geïntroduceerd in de bodem en zorgen ervoor dat de engerlingen worden gedood of verzwakt.
  2. Culturele bestrijding: deze methode omvat het aanpassen van de omgeving waarin de engerlingen leven om hun populatie te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het beheer van het grasoppervlak of het toepassen van een geschikte vruchtwisseling in de landbouw.
  3. Chemische bestrijding: dit omvat het gebruik van insecticiden om engerlingen te doden. Er zijn verschillende soorten insecticiden beschikbaar, waaronder neonicotinoïden en pyrethroïden. Het is belangrijk om het juiste type insecticide te kiezen op basis van de specifieke situatie en het gewenste resultaat.
  4. Mechanische bestrijding: deze methode maakt gebruik van mechanische middelen, zoals het handmatig verzamelen van engerlingen of het gebruik van grondtrillingen om ze uit de bodem te lokken.

Het is belangrijk om te onthouden dat engerlingen een belangrijk onderdeel zijn van het ecosysteem en dat het verminderen van hun populatie moet worden gedaan met oog voor de impact op het milieu en andere dieren. Daarom is het aanbevolen om eerst biologische en culturele methoden te proberen voordat chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

Engerlingen bestrijden met aaltjes

het is mogelijk om engerlingen biologisch te bestrijden met behulp van aaltjes, ook wel nematoden genoemd. Aaltjes zijn microscopisch kleine wormpjes die van nature voorkomen in de bodem. Sommige soorten aaltjes zijn parasitair en kunnen engerlingen doden door zich in hun lichaam te boren en ze van binnenuit op te eten.

De aaltjes worden gemengd met water en op de bodem uitgespoten. Ze dringen de grond binnen en zoeken actief naar engerlingen om zich in te nestelen. Als de aaltjes een engerling vinden, dringen ze deze binnen en scheiden een bacterie af die de engerling doodt. De aaltjes gebruiken vervolgens het lichaam van de engerling als voedselbron en reproduceren zichzelf.

Het is belangrijk om de aaltjes op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden toe te passen, omdat ze gevoelig zijn voor temperatuur en vochtigheid. Meestal wordt aanbevolen om aaltjes toe te passen wanneer de bodemtemperatuur tussen de 10 en 20 graden Celsius ligt en de bodem vochtig genoeg is.

Biologische bestrijding met aaltjes kan een effectieve en milieuvriendelijke manier zijn om engerlingen te bestrijden, maar het kan wel enige tijd duren voordat de resultaten zichtbaar zijn. Het kan ook nodig zijn om de behandeling meerdere keren te herhalen om de populatie engerlingen volledig te elimineren.

Conclusie

In dit artikel hebben we de levenscyclus van engerlingen besproken, evenals de schade die ze kunnen veroorzaken en de verschillende bestrijdingsmethoden die kunnen worden gebruikt om ze te controleren. Het is belangrijk om engerlingen te monitoren en, indien nodig, te bestrijden om schade aan gewassen en gazons te voorkomen. Het gebruik van insecticiden is effectief, maar kan ook nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Daarom is het belangrijk om verschillende bestrijdingsmethoden te overwegen en te kiezen voor een methode die het meest geschikt is voor de specifieke situatie.